College of Piping Tutor 1 Book and CDROM - Gaelic

College of Piping Tutor 1 in Gaelic


Already printed in French and German, the worlds best piping tutor now comes in Scottish Gaelic. Supported by Gaelic fund body Bord na Gaidhlig, the book will allow Gaelic medium teaching of the bagpipe- another first for the College and boost for one of our oldest and best loved tongues.  


Comes complete with CD ROM (English)


The Contents of Tutor 1 are:
Eachdraidh na pioba moire
Notaichean Tusail
Ceannach, Curam is Cumail suas an Fheadain Chleachdaidh
Leasan 1- Suidheachadh nam meur air an fheadan / Deilbh nam meur, on chulaibh 's on bheulaibh. 
Lesson 2 - Notan-maise
Lesson 3 - Tilgidhean is Dublaidhean
Lesson 4 - Do Chaid Phort - Scots Wha Ha'e - A' Chiad phairt
Lesson 5 - Sraicean
Lesson 6 - Sraic air D is an Darna Port agad
Lesson 7 - Darna Pairt Nighean Donn Bhoidheach
Lesson 8 - Teoraidh ciuil
Lesson 9 - Dubladh C & B
Lesson 10 - 2a pairt Rathad Ard a Ghearrloch
Lesson 11 - Dubladh F & E
Lesson 12 - Dubladh A aird is 2a pairt Gille Gaidhealach
Lesson 13 - Leumluath is Taorluath
Lesson 14 - 2a pairt Bodaich nam Briogais - Carles Wi' The Breeks
Lesson 15 - Am barral' - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 16 - 2a pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 17 - Greim gu C - 3a pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 18 - 4mh pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 19 - Ciad phairt - Irla Mansfield - Earl Of Mansfield
Lesson 20 - Nota-maise na h-ordaig, 2a pairt Earl Of Mansfield
Lesson 21 - 3s pairt - Iarla Mansfield
Lesson 22 - Ciad phairt - Rabhd Indhir Nis - Inverness Rant
Lesson 23 - An Tachum - 2a pairt Inverness Rant
Lesson 24 - Sraicean air B and C - Piobaire Dhruiminn
Lesson 25 - 2a pairt Piobaire Dhruiminn 
Lesson 26 - Dubladh D is Beanntan Uaine an Tyrol
Sgeilean Eacarsaidh
Teoraidh agus Giulan
Faclair Gaidhlig gu BeurlaAdditional Tunes at the back of the book are: • Gaidheil Athaill - Atholl Highlanders 

 • Aiken Drum 

 • Piobaireachd Dhomhnaill Duibh - Piobaireachd Of Donald Dubh 

 • Boineidean Gorma - Blue Bonnets

Availability: In stock

Excl. Tax: £12.50 Incl. Tax: £12.50

Product Description

Details

College of Piping Tutor 1 in Gaelic

Already printed in French and German, the worlds best piping tutor now comes in Scottish Gaelic. Supported by Gaelic fund body Bord na Gaidhlig, the book will allow Gaelic medium teaching of the bagpipe- another first for the College and boost for one of our oldest and best loved tongues.  

Comes complete with CD ROM (English)

The Contents of Tutor 1 are:
Eachdraidh na pioba moire
Notaichean Tusail
Ceannach, Curam is Cumail suas an Fheadain Chleachdaidh
Leasan 1- Suidheachadh nam meur air an fheadan / Deilbh nam meur, on chulaibh 's on bheulaibh. 
Lesson 2 - Notan-maise
Lesson 3 - Tilgidhean is Dublaidhean
Lesson 4 - Do Chaid Phort - Scots Wha Ha'e - A' Chiad phairt
Lesson 5 - Sraicean
Lesson 6 - Sraic air D is an Darna Port agad
Lesson 7 - Darna Pairt Nighean Donn Bhoidheach
Lesson 8 - Teoraidh ciuil
Lesson 9 - Dubladh C & B
Lesson 10 - 2a pairt Rathad Ard a Ghearrloch
Lesson 11 - Dubladh F & E
Lesson 12 - Dubladh A aird is 2a pairt Gille Gaidhealach
Lesson 13 - Leumluath is Taorluath
Lesson 14 - 2a pairt Bodaich nam Briogais - Carles Wi' The Breeks
Lesson 15 - Am barral' - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 16 - 2a pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 17 - Greim gu C - 3a pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 18 - 4mh pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 19 - Ciad phairt - Irla Mansfield - Earl Of Mansfield
Lesson 20 - Nota-maise na h-ordaig, 2a pairt Earl Of Mansfield
Lesson 21 - 3s pairt - Iarla Mansfield
Lesson 22 - Ciad phairt - Rabhd Indhir Nis - Inverness Rant
Lesson 23 - An Tachum - 2a pairt Inverness Rant
Lesson 24 - Sraicean air B and C - Piobaire Dhruiminn
Lesson 25 - 2a pairt Piobaire Dhruiminn 
Lesson 26 - Dubladh D is Beanntan Uaine an Tyrol
Sgeilean Eacarsaidh
Teoraidh agus Giulan
Faclair Gaidhlig gu Beurla


Additional Tunes at the back of the book are:

 • Gaidheil Athaill - Atholl Highlanders 
 • Aiken Drum 
 • Piobaireachd Dhomhnaill Duibh - Piobaireachd Of Donald Dubh 
 • Boineidean Gorma - Blue Bonnets

Additional Information

Additional Information

Description

College of Piping Tutor 1 in Gaelic

Already printed in French and German, the worlds best piping tutor now comes in Scottish Gaelic. Supported by Gaelic fund body Bord na Gaidhlig, the book will allow Gaelic medium teaching of the bagpipe- another first for the College and boost for one of our oldest and best loved tongues.  

Comes complete with CD ROM (English)

The Contents of Tutor 1 are:
Eachdraidh na pioba moire
Notaichean Tusail
Ceannach, Curam is Cumail suas an Fheadain Chleachdaidh
Leasan 1- Suidheachadh nam meur air an fheadan / Deilbh nam meur, on chulaibh 's on bheulaibh. 
Lesson 2 - Notan-maise
Lesson 3 - Tilgidhean is Dublaidhean
Lesson 4 - Do Chaid Phort - Scots Wha Ha'e - A' Chiad phairt
Lesson 5 - Sraicean
Lesson 6 - Sraic air D is an Darna Port agad
Lesson 7 - Darna Pairt Nighean Donn Bhoidheach
Lesson 8 - Teoraidh ciuil
Lesson 9 - Dubladh C & B
Lesson 10 - 2a pairt Rathad Ard a Ghearrloch
Lesson 11 - Dubladh F & E
Lesson 12 - Dubladh A aird is 2a pairt Gille Gaidhealach
Lesson 13 - Leumluath is Taorluath
Lesson 14 - 2a pairt Bodaich nam Briogais - Carles Wi' The Breeks
Lesson 15 - Am barral' - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 16 - 2a pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 17 - Greim gu C - 3a pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 18 - 4mh pairt - Soraidh an t-79mh le Gibraltar
Lesson 19 - Ciad phairt - Irla Mansfield - Earl Of Mansfield
Lesson 20 - Nota-maise na h-ordaig, 2a pairt Earl Of Mansfield
Lesson 21 - 3s pairt - Iarla Mansfield
Lesson 22 - Ciad phairt - Rabhd Indhir Nis - Inverness Rant
Lesson 23 - An Tachum - 2a pairt Inverness Rant
Lesson 24 - Sraicean air B and C - Piobaire Dhruiminn
Lesson 25 - 2a pairt Piobaire Dhruiminn 
Lesson 26 - Dubladh D is Beanntan Uaine an Tyrol
Sgeilean Eacarsaidh
Teoraidh agus Giulan
Faclair Gaidhlig gu Beurla


Additional Tunes at the back of the book are:

 • Gaidheil Athaill - Atholl Highlanders 
 • Aiken Drum 
 • Piobaireachd Dhomhnaill Duibh - Piobaireachd Of Donald Dubh 
 • Boineidean Gorma - Blue Bonnets

Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: College of Piping Tutor 1 Book and CDROM - Gaelic

Product Tags

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.